ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

«Ինտերնետ հասարակության Հայաստան Հատված»  հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց հասարակական միավորում է, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ: Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակն է խթանել և աջակցել Ինտերնետի զարգացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ի շահ հայաստանյան հասարակության: