Ավարտվեց Chapterthon 2018 ծրագիրը

Ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված ՀԿ-ն ավարտեց Chapterthon 2018-ի “Իրերի Ինտերնետի (ԻԻ) դասընթացը, որը  նվիրված  էր Arduino-ի վերահսկիչների կիրառմանը:

3-մակարդակի դասընթացը (Սկզբնական,Միջանկյալ և Ընդլայնված) հիմք է ծառայելու մեծ թվով ԻԻ մասնագետների` ապագա վերապատրաստման համար (հաշվետվություն , տեսանյութ):