Դասընթացներ

Կազմակերպությունը պարբերաբար անց է կացնում բազմատեսակ դասընթացներ, որոնք միտված են սովորեցնելու Ինտերնետի տարբեր բաղադրիչներ՝ ներառյալ Ինտերնետ քաղաքականությունը, տեխնիկական հմտություններ, Ինտերնետ գրագիտություն և այլն, ինչպես կազմակերպության անդամներին, այնպես էլ հանրության լայն շրջանակին։