Մեկնարկեց «Թվային մեդիա և բիզնես հմտություններ» դասընթացները

Ինտերնետ հասարակությանՀայաստան հատվածը սկսեց «Ինտերնետ գրագիտություն անապահով խմբերի համար» ծրագրի «Թվային մեդիա և բիզնես հմտություններ»՝ դասընթացը, որը մասնակիցներին կտրամադրի բիզնեսի պլանավորման հիմնական գիտելիքները: