Միջոցառումներ

Ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատվածն ակտիվորեն կազմակերպում և մասնակցում է տարատեսակ թեմատիկ միջոցառումների, որոնք տեղի են ունենում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ երկրի սահմաններից դուրս։ Միջոցառումները կարող են լինել և՛ առերես, և՛ առցանց ձևաչափով՝ հավասարաչափ հնարավորություն տալով բոլոր ցանկացողներին մասնակից լինել։