Նախագծեր

Ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատվածն իր ստեղծման օրվանից բազմաթիվ նախագծեր է իրականացնում, որոնք նպատակ ունեն Ինտերնետը հասանելի դարձնել յուրաքանչյուրի համար՝ հատկապես մարզերում։ Այդ նախագծերը հատկապես արդիական են խոցելի խմբերի համար՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, բարձրագույն կրթություն և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդների, ինչպես նաև թոշակառուների համար։

Ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված ՀԿ-ի նախագծերը՝