Սարքավորումների կիրառման և նախագծման դասընթաց

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կազմակերպում է «Իրերի համացանց» սարքավորումների կիրառման և
նախագծման անվճար դասընթաց` «Ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված» և
«Smart City» հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին: