Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/isoc/isocchapter.am/wp-content/themes/isocchapter/content-posts.php on line 32

2013թ հունվար

Հունվար 25, 2013թ., Երևան, Հայաստան: Տեղի է ունեցել Հայաստանյան Ապահով Ինտերնետ հանձնաժողովի նիստը, որտեղ քննարկվել են մոտակա ծրագրերը (Safe.am-ը Մեդիակրթության կենտրոնի, ԻՀ ՀԿ-ի, Orange Armenia-ի, Կրթության և գիտության նախարարության կրթական տեխնոլոգիաների Հայաստանի ազգային կենտրոնի, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի համատեղ նախաձեռնությունն է): Հունվար 25, 2013թ., Երևան, Հայաստան: ISOC AM-ի վարչության անդամ Գրիգոր Վահանյանը հրապարակել է հայկական կրթական և լրատվամիջոցների կայքերի վարկանշային աղյուսակը:

Read More