2013թ հուլիս

Հուլիս 23-27, 2013թ., Մայսեն, Գերմանիա: ԻՀ ՀԿ-ի անդամ Նարինե Խաչատրյանը մասնակցել է ինտերնետի կառավարման եվրոպական ամառային դպրոցին (Euro-SSIG): Հուլիս 17, […]