2013թ հոկտեմբեր

Հոկտեմբեր 31, 2013թ., Երևան, Հայաստան: ԻՀ ՀԿ-ի փոխնախագահ Ա. Նազարյանը մասնակցել է << Աշխատավայրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավման>> կոնֆերանսին, որը […]