Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/isoc/isocchapter.am/wp-content/themes/isocchapter/content-posts.php on line 32

Լիաննա Գալստյանն ընտրվեց ԻՀՀՀ ՀԿ-ի խորհրդի նախագահ

Հունիս 08, 2018. Երևան, Հայաստան. Տեղի ունեցավ Ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված ՀԿ-ի խորհրդի ժողովը: Լիաննա Գալստյանը ընտրվեց խորհրդի նախագահ իսկ Քրիստինա Բաբաջանյանը փոխնախագահ:

Read More