WSIS Forum 2019 || Ապրիլի 8-12, Ժնև, Շվեյցարիա

Տեղեկատվական հասարակության համաշխարհային գագաթնաժողովը (WSIS) Միացյալ ազգերի կազմակերպության  բազմաշահառու համաշխարհային հարթակ է, որը նպաստում է WSIS գործողությունների իրականացմանը կայուն զարգացման […]