ԻՀՀՀ-ի խորհրդի նիստ

Տեղի ունեցավ ԻՀՀՀ-ի խորհրդի նիստ հետևյալ օրակարգով՝
1. ԻՀՀՀ-ի 2019 թվականի գործունեության հաշվետվություն
2. ԻՀՀՀ-ի 2020 թվականի գործողությունների ծրագիր